کمک به جمع آوری آثار شهدا
از همه دوستان ، بستگان و آشنایان با شهید خواهش می کنیم با همکاری و صبر و حوصله خود ما را در جمع آوری و مصور نمودن آثار شهدا یاری نمایند
موضوع در مورد کدام یک از شهداست؟:
نام شما(اختیاری):
شماره تماس(اختیاری):
شغل(اختیاری):
علت و مدت آشنایی با شهید(اختیاری):

توجه:
- فقط انتخاب نام شهید اجباری است.
- پر کردن بقیه فیلدها اختیاری است.
- آثار ارسالی بعد از بررسی در صورت قابلیت انتشار، به نام خود شما در همین سایت منتشر خواهد شد.