تقدیرنامه ، اظهار لطف و ... به خانواده شهید

دکتر محمود اسلامیان
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

ثبت نظر:
نام و نام خانوادگی(اختیاری):
نظر شما:

نظرات بازدیدکنندگان:
سلام ای به کام رسیده سلام ای شهید باعظمت سلام محمدمهدی جلیلی خوشا به سعادتت ای شهید عزیز چقدر بزرگید شما با این سن کم التماس دعا ای شهید گرانقدر *عاشق شهدا-22:52:19-1399/05/18
باشد تا روز شفاعت در حشر ولی با روسیاهیم چه کنم*حسین عبداللهیان بهابادی-07:07:41-1399/06/03