دست نوشته های شهید

بخش بعدی                                                                                   بخش قبلی
دست نوشته های شهید محمد مهدی جلیلی بهابادی (بخش سوم)
عالم صغیر و کبیر
(انسان الکامل/ عزیز الدین نسقی)
خداوند چون موجودات را بیافرید عالمش نام کرد.
از جهت آنکه موجودات علامت است بر وجود او و بر وجود علم، اراده و قدرت او...
موجودات از وجهی علامت است و از وجهی نامه.
از این وجه که علامت است که عالمش نام کرد و از این وجه که نامه است، کتابش نام نهاد. آنگاه فرمود هر که این کتاب را بخواند مرا و علم و اراده و قدرت مرا بشناسد.
در آن وقت خوانندگان ملائکه بودند و خوانندگان به غایت خرد و کتاب به غایت بزرگ بود، از جهت عجز خوانندگان نسخه ای از این عالم باز گرفت و مختصری از این کتاب باز نوشت و آن اول را عالم کبیر و آن دوم را عالم صغیر نام نهاد و هر چه در آن کتاب بزرگ بود، در این کتاب خرد بنوشت بی زیادت و نقصان بود، تا هرکه این کتاب خرد را بخواند آن بزرگ را خوانده باشد.
آنگاه خلیفه خود را به خلافت به این عالم صغیر فرستاد و خلیفه خدای عقل است. چون عقل در این عالم صغیر به خلافت بنشست، جمله ملائکه عالم صغیر عقل را سجده کردند الا وهم که سجده نکرد و ابا کرد، همچنین چون آدم در عالم کبیر به خلافت بنشست جمله ملائکه آدم را سجده کردند الا ابلیس که سجده نکرد و ابا کرد. امام خمینی 1356/12/7
اساس عالم در تربیت انسان است، انسان عصاره همه موجودات و فشرده تمام عالم است و انبیاء آمده اند که این عصاره بالقوه را بالفعل کنند و انسان یک موجود الهی بشود که این موجود الهی تمام صفات حق تعالی در اوست و جلوه گاه نور مقدس حق تعالی است.
امام خمینی:
شما سلحشوری و جنگ شرافتمندانه را برای دفاع از اسلام و مهین اسلامی ادامه می دهید و به خواست قادر متعال به پیروزی نهایی دست خواهید یافت.

ثبت نظر:
نام و نام خانوادگی(اختیاری):
نظر شما:

نظرات بازدیدکنندگان:
نظری ثبت نشده است