دست نوشته های شهید

بخش بعدی                                                                                   بخش قبلی
دست نوشته های شهید محمد مهدی جلیلی بهابادی (بخش دوم)
عبور از جهنم
جهاد اکبر/ امام خمینی / ص 255-257)
گاهی هواها و خواسته های نفسانی به اسم وظیفه شرعی، انسان را به کارهایی وا می دارد، این وظیفه شرعی نیست که کسی نسبت به مسلمانی اهانت کند، از برادر دینی بد گویی نماید. این حب دنیا و حب نفس است. این تخاصم، تخاصم اهل نار است (ان ذلک الحق تخاصم اهل النّار/ ص:63) در جهنم نزاع و خصومت وجود دارد، اهل جهنم نزاع و دعوا می کنند، به هم پنجه می زنند اگر شما بر سر دنیا دعوا دارید، بدانید که برای خود جهنم تهیه می کنید و رو به جهنم می روید.
امور اخروی دعوا ندارد، اهل آخرت با هم در صلح و صفا هستند قلبهایشان مملو از محبت خدا و بندگان خدا است. محبت به خدا موجب محبت به کسانی است که به خدا ایمان دارند. محبت بندگان خدا همان سایه محبت الله است. جهنم با اعمال و کردار زشت انسان روشن می گردد.
اگر بشر بااعمال و کردار خویش آتش نیفروزد، جهنم خاموش می شود. جزنا و هی خامده ( از جهنم گذشتیم در حالیکه خاموش بود). باطن این طبیعت جهنم است، اقبال ( و روی آوردن ) به طبیعت، اقبال به جهنم است. وقتی انسان از این جهان به جهان دیگر رخت بربندد و پرده ها پس برود می فهمد که :
ذلک بما قدمت ایدیکم. (س3/178) ( این نتیجه آنچه است که بادست خویش پیش فرستاده اید ). تمام اعمالی که در این دنیا از انسان سر می زند در آن جهان دیده می شود و در برابر وی مجسم می گردد. و وجه و اما عملوا حاضراً (کهف/47).
و تمام اعمال و کردار و گفتار انسان در جهان دیگر منعکس می گردد.
فمن یعمل مثقال ذره خیره یره و ... (زلزال/7)
گویی از زندگی ما فیلمبرداری می شود و در آن جهان نشان داده خواهد شد و قابل انکار نخواهد بود، همه اعمال و حرکات ما را علاوه بر شهادت اعضاء و جوراح به ما نشان خواهند داد:
قالوا انطقنا الله الذی انطق کلّ شی (فصلت/20)
در مقابل خداوند که همه چیز را ناطق و گویا قرار داده، نمی توانید، اعمال زشت خود را انکار کنید و پنهان نمایید، کمی فکر کنید، دور اندیش باشید، عواقب امور را بسنجید، عقبه های خطرناکی که دارید بیاد آورید، از فشار قبر، عالم برزخ، مشکلات و شدائدی که به دنبال است، غفلت کنید. اقلاً جهنم را باور داشته باشید، اگر انسان واقعاً این عقبات خطرناک را باور داشته باشد، روش خود رادر زندگی عوض می کند، شما اگر ایمان و یقین به این امور داشته باشید، این گونه رها و آزاد نخواهید زیست، قلم و قدم و زبان خود را حفظ نموده، برای اصلاح و تهذیب نفس خود کوشش خواهید کرد.
شما موظفید خود رابسازید، انسان کامل شوید (امام خمینی/1359/8/28).
این موجود الهی (انسان در تحت تربیت انبیاء) تمام صفات حق تعالی در اوست و جلوه گاه نور مقدس حق تعالی است. (امام خمینی 1356/12/7).

ثبت نظر:
نام و نام خانوادگی(اختیاری):
نظر شما:

نظرات بازدیدکنندگان:
نظری ثبت نشده است